Rehabilitacja stawu

To  wciąż nowa  dziedzina stomatologii a specjaliści w tej dziedzinie wciąż poszukiwani. Pacjenci z problemami w stawie skroniowo żuchwowym mogą zostać zdiagnozowani w kierunku dysfukcji jak również lekarz zaleci odpowiednią rehabilitację narządu żucia. Kierunki leczenia mogą być różne od leczenia ortodontycznego, protetycznego, uzupełnienia braków zębowych, stosowania szyn, odbudów kompozytowych. Leczenie jest dość skomplikowane i czasochłonne ale najważniejsze żeby uśmierzyć dolegliwości bólowe i przywrócić funkcję narządu żucia.

Nasz gabinet posiada urządzenie do badania zgryzu T-scan

T- Scan jest to system  cyfrowej analizy zwarcia do zastosowania w stomatologii.

T-Scan  do cyfrowej analizy zwarcia to niezawodne urządzenie diagnostyczne, które rejestruje i analizuje siły kontaktów zwarciowych w czasie za pomocą ultra cienkich czujników elektronicznych. Na podstawie uzyskanych danych cyfrowych klinicyści mogą sprecyzować interferencje okluzyjne, szybko je usuwać i leczyć pacjentów z dużo większą dokładnością.

  • T-Scan jest doskonały jako pomoc wizualna, co pomaga pacjentom lepiej zrozumieć ich problemy okluzyjne, a co za tym idzie wdrożyć leczenie, które może być konieczne, by zrównoważyć siły zgryzu.

  • jest nieodłącznym elementem klinicznego stanowiska pracy odpowiedzialnego za diagnostykę i leczenie dysfunkcji narządów żucia i stawów skroniowo-żuchwowych.

 

Sprawdź cennik usług stomatologicznych

Rehabilitacja stawu

Rehabilitacja stawu 1 Rehabilitacja stawu 2
Prodentik